Beech

Za veću toleranciju

Za one koji osjećaju potrebu da vide više dobrih i lijepih stvari u svemu što ih okružuje. Iako im se mnogo toga čini pogrešnim, oni imaju mogućnost vidjeti ono što je u tome pozitivno. Stoga, imamo priliku biti tolerantniji, popustljiviji i da imamo više razumijevanja za različite načine na koji svaki pojedinac i sve stvari rade na postizanju vlastitog konačnog savršenstva.

Video materijal © Healing Herbs Ltd. www.bacheducationalresource.org

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest