Pine

Krivnja

Za one koji okrivljuju sami sebe. Čak i kada su uspješni oni misle da su mogli napraviti bolje i nikad nisu zadovoljni svojim naporima ili rezultatima. Oni su arljivi i mnogo pate zbog nedostataka koje si sami pripisuju. Ponekad preuzimaju odgovornost čak i za neke greške koje su počinili drugi ljudi.

Video materijal © Healing Herbs Ltd. www.bacheducationalresource.org

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest