Sweet Chestnut

Ekstremna mentalna tjeskoba, kada se sve pokušalo i više nema nade

Za one trenutke koji se događaju nekim ljudima, kada je njihova patnja toliko velika da se čini nepodnošljivom. Kada se čini da su um ili tijelo dosegli granice svoje izdržljivosti i da se sada treba predati. Kada se čini da nije preostalo ništa drugo osim propasti i uništenja.

Video materijal © Healing Herbs Ltd. www.bacheducationalresource.org

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest